Stichting Vrienden van het NSO

De Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Orkest (NSO) is opgericht om het NSO te ondersteunen in voor- en in tegenspoed. Het NSO bestaat inmiddels 64 jaar en is een begrip in de Nederlandse muziekwereld geworden. Elk jaar weer komen studenten uit het hele land van verschillende orkesten en universiteiten bij elkaar om onder leiding van een professionele dirigent een muzikale topprestatie neer te zetten. De tournee is voor musici een ervaring om nooit te vergeten en hopelijk geldt dat ook voor u als publiek.

Het orkest kan rekenen op de warme belangstelling van een grote groep Vrienden: concertbezoekers, donateurs, professionele sponsors, vrijwilligers en vele oud-orkestleden. De betrokkenheid van deze schare vrienden vormt een van de geheimen achter het succes van het NSO. Ruim 500 Vrienden geven jaarlijks hun blijk van waardering en steun aan het orkest door middel van een financiele bijdrage. Hierdoor kan de Stichting Vrienden financieel garant staan voor het NSO in moeilijke tijden, maar de Vrienden helpen het NSO ook bij de aanschaf van grote investeringen, zoals instrumentarium, ICT-hulpmiddelen en lange termijn projecten omtrent publiciteit e.d.. Daarnaast probeert de Stichting Vrienden een grote groep van betrokkenen en toehoorders voor het NSO te creeren en te behouden.

Op deze website van de Stichting Vrienden treft u een overzicht van alle NSO's sinds de oprichting, inclusief de deelnemers, programma's, dirigenten, enzovoort. De Stichting Vrienden houdt ook voor het NSO het oud-ledenbestand bij. Deze website is te bezichtigen voor iedereen die donateur is van de Stichting vrienden of oud-NSO-er, en een wachtwoord heeft voor de website. Geldt dat nog niet voor u, meldt u dan nu aan door middel van onderstaande link!

Ik ben Vriend en wil graag toegang tot de site
Ik wil graag donateur worden van de stichting Vrienden van het NSO
Ik ben Vriend of oud-NSO-er en wil mijn gegevens actualiseren

Op deze website vindt u onder andere:

Uw gegevens: de meest actuele gegevens die van u bekend zijn bij het NSO en de Vrienden van het NSO

Overzicht NSO-jaren: de belangrijkste wapenfeiten van alle NSO-jaren vanaf de oprichting

Oud-deelnemers: overzichten van alle oud-NSO'ers sinds 1952

Nieuws: relevante nieuwsfeiten omtrent de Vrienden van het NSO

Bestuur Stichting Vrienden van het NSO:
Matthijs Lamberts, Voorzitter
Anoek de Jonge, Secretaris
Frank Brunnekreeft, Penningmeester
Anneke Marsman, Lid
Reinout de Boer, Lid                                                                                                                                                Jan Wouter Brunings, Lid

IBAN Stichting Vrienden van het NSO: NL57 INGB 0002 0808 08

Inloggen vereist
Gebruikersnaam of emailadres
Wachtwoord
Inloggegevens bewaren (niet gebruiken op een openbare computer!)

Wachtwoord vergeten?